Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Алтай (Говь-Алтай - Алтай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.16 8 0.007 0.001 -
2019.8.16 20 0.017 0.007 -
2019.8.19 8 0.012 0.003 -
2019.8.19 20 0.014 0.005 -
2019.8.20 8 0.01 0.003 0.009
2019.8.20 20 0.01 0.004 -
2019.8.21 8 0.012 0.002 -
2019.8.21 20 0.007 0.003 -
2019.8.22 8 0.012 0.004 -
2019.8.22 20 0.012 0.004 -
2019.8.23 8 0.015 0.004 0.007