Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Алтай (Говь-Алтай - Алтай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.023 0.024 -
2019.12.26 14 0.03 0.032 -
2019.12.26 20 0.05 0.035 -
2019.12.27 8 0.032 0.031 -
2019.12.27 14 0.032 0.018 -
2019.12.27 20 0.043 0.03 -
2019.12.30 8 0.041 0.024 -
2019.12.30 14 0.035 0.013 -
2019.12.30 20 0.084 0.102 -
2019.12.31 8 0.051 0.03 -
2019.12.31 14 0.052 0.029 -
2019.12.31 20 0.09 0.119 -