Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Алтай (Говь-Алтай - Алтай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.8 8 0.016 0.011 -
2019.10.8 20 0.031 0.008 -
2019.10.9 8 0.021 0.007 -
2019.10.9 20 0.017 0.004 -
2019.10.10 8 0.023 0.009 -
2019.10.10 14 0.012 0.004 0.021
2019.10.10 20 0.017 0.007 -
2019.10.11 8 0.014 0.008 -
2019.10.11 14 0.01 0.005 -
2019.10.11 20 0.012 0.006 -
2019.10.14 8 0.016 0.008 -
2019.10.14 14 0.009 0.004 -
2019.10.14 20 0.016 0.012 -
2019.10.15 8 0.027 0.017 -