Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Алтай (Говь-Алтай - Алтай хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.18 8 0.005 0.002 0.007
2019.6.18 20 0.028 0.003 -
2019.6.19 8 0.015 0.002 -
2019.6.19 20 0.013 0.001 -
2019.6.20 8 0.007 0.001 0.006
2019.6.20 20 0.005 0.002 -
2019.6.21 8 0.007 0.001 -
2019.6.21 20 0.007 0.002 -
2019.6.24 8 0.002 0.002 -
2019.6.24 20 0.012 0.002 -
2019.6.25 8 0.015 0.001 0.005