Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Алтай

Ням

2020-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
14м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Тонхил

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
14м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Бугат

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
14м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
18м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Хөхморьт

Ням

2020-01-19
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Ажбогд

Ням

2020-01-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Тоорой

Ням

2020-01-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Баян-Уул

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Бигэр

Ням

2020-01-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Дарви

Ням

2020-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Дэлгэр

Ням

2020-01-19
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Жаргалант

Ням

2020-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Тайшир

Ням

2020-01-19
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төгрөг

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Халиун

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Цогт

Ням

2020-01-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Цээл

Ням

2020-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Чандмань

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Шарга

Ням

2020-01-19
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Эрдэнэ

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Гуулин

Ням

2020-01-19
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах