Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Говь-Алтай - Алтай хот (Станц: Алтай)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Хур тунадас
9м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-11 12
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Хур тунадас
8м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Тонхил сум (Станц: Тонхил)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Говь-Алтай - Бугат сум (Станц: Бугат)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Говь-Алтай - Хөхморьт сум (Станц: Хөхморьт)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
13м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Алтай сум (Станц: Ажбогд)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Цогт сум (Станц: Тоорой)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Баян-Уул сум (Харуул: Баян-Уул)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
14м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Хур тунадас
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Хур тунадас
6м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Бигэр сум (Харуул: Бигэр)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Дарви сум (Харуул: Дарви)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
0 32
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Говь-Алтай - Дэлгэр сум (Харуул: Дэлгэр)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Жаргалан сум (Харуул: Жаргалант)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Тайшир сум (Харуул: Тайшир)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Говь-Алтай - Төгрөг сум (Харуул: Төгрөг)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
0 32
O
CF
Хур тунадас
11м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
16м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Халиун сум (Харуул: Халиун)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
2 35
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Говь-Алтай - Цогт сум (Харуул: Цогт)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
хасах

Говь-Алтай - Цээл сум (Харуул: Цээл)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Говь-Алтай - Чандмань сум (Харуул: Чандмань)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Говь-Алтай - Шарга сум (Харуул: Шарга)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Говь-Алтай - Эрдэнэ сум (Харуул: Эрдэнэ)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Говь-Алтай - Дэлгэр сум (Харуул: Гуулин)

Лхагва

2020-10-28
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-10-29
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-10-31
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2020-11-01
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах