Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Алтай

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Тонхил

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Бугат

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хөхморьт

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Ажбогд

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Тоорой

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Баян-Уул

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Бигэр

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Дарви

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Дэлгэр

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Жаргалант

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Тайшир

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төгрөг

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Халиун

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Цогт

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Цээл

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Чандмань

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Шарга

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Эрдэнэ

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Гуулин

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах