Цаг уурын мэдээ > Ус судлал

2023 оны 09-р сарын 25-ны өдрийн усны тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2023-11-24 21:54:36

   Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2023 оны 09-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин 162см,  олон жилийн дундаж түвшингээс 5см бага, үерийн түвшингээс 72см бага,  Үерийн аюултай түвшингээс 152см бага байна. Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 77см,  олон жилийн дундаж түвшингээс 50см бага, үерийн түвшингээс 103см бага,  Үерийн аюултай түвшингээс 123см бага байна. Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 205см,  олон жилийн дундаж түвшингээс 7см их, үерийн түвшингээс 45см бага,  Үерийн аюултай түвшингээс 107см бага байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 409см,  олон жилийн дундаж түвшингээс 5см бага, үерийн түвшингээс 51см бага,  Үерийн аюултай түвшингээс 86см бага байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын харуулын  усны түвшин 362см байна.

Д/д

Голуудын нэр

Голуудын байршил

2023.09.24

2023.09.25

Олон жилийн дундаж

Үерийн түвшин

Аюултай түвшин

1

Завхан-Гуулин

Гуулин тосгон

160см

162см

5см бага

72см бага

152см бага

2

Завхан-Тайшир

Тайшир сум

77см

77см

50см бага

103см бага

123см бага

3

Зүйл-Тонхил

Тонхил сум

207см

205см

7м бага

45см бага

107см бага

4

Шарга-Шарга

Шарга сум

409см

409см

5см бага

51см бага

86см бага

5

Тайгам дэлгэр

Дэлгэр сум

362см

362см

     

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
2023 оны 11-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2023-11-01 1970-01-01 44
2023 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2023-10-11 1970-01-01 33
2023 оны 09-р сарын 29-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-29 1970-01-01 36
2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-28 1970-01-01 35
2023 оны 09-р сарын 27-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-27 1970-01-01 59
2023 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-26 1970-01-01 51
2023 оны 09-р сарын 22-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-22 1970-01-01 43
2023 оны 09-р сарын 21-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-21 1970-01-01 38
2023 оны 09-р сарын 20-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-20 1970-01-01 39
2023 оны 09-р сарын 18-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-18 1970-01-01 42
2023 оны 09-р сарын 15-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-15 1970-01-01 51
2023 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-14 1970-01-01 47
2023 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-13 1970-01-01 47
2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-12 1970-01-01 34
2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-11 1970-01-01 34
2023 оны 09-р сарын 04-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-04 1970-01-01 41
2023 оны 09-р сарын 03-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-03 1970-01-01 38
2023 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-02 1970-01-01 34
2023 оны 09-р сарын 01-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-09-01 1970-01-01 42
2023 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-31 1970-01-01 57
2023 оны 08-р сарын 30-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-30 1970-01-01 55
2023 оны 08-р сарын 29-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-29 1970-01-01 40
2023 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-28 1970-01-01 49
2023 оны 08-р сарын 27-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-27 1970-01-01 41
2023 оны 08-р сарын 21ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-21 1970-01-01 48
2023 оны 08-р сарын 20ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-20 1970-01-01 38
2023 оны 08-р сарын 19-ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-19 1970-01-01 43
2023 оны 08-р сарын 18-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-18 1970-01-01 36
2023 оны 08-р сарын 17ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-17 1970-01-01 25
2023 оны 08-р сарын 16ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-16 1970-01-01 25
2023 оны 08-р сарын 15ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-15 1970-01-01 31
2023 оны 08-р сарын 14ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-14 1970-01-01 39
2023 оны 08-р сарын 10ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-10 1970-01-01 34
2023 оны 08-р сарын 09 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-09 1970-01-01 34
2023 оны 08-р сарын 08ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-08 1970-01-01 28
2023 оны 08-р сарын 07ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-07 1970-01-01 29
2023 оны 08-р сарын 04ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-04 1970-01-01 45
2023 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-08-03 1970-01-01 45
2023 оны 07-р сарын 31ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-31 1970-01-01 47
2023 оны 07-р сарын 30ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-30 1970-01-01 41
2023 оны 07-р сарын 29ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-29 1970-01-01 56
2023 оны 07-р сарын 28ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-28 1970-01-01 32
2023 оны 07-р сарын 27ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-27 1970-01-01 43
2023 оны 07-р сарын 26ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-26 1970-01-01 26
2023 оны 07-р сарын 25ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-25 1970-01-01 35
2023 оны 07-р сарын 24ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-24 1970-01-01 42
2023 оны 07-р сарын 21ний өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-21 1970-01-01 48
2023 оны 07 дугаар сарын 21 ний усны тойм мэдээ 2023-07-21 1970-01-01 43
2023 оны 07-р сарын 20ны өдрийн усны тойм мэдээ 2023-07-20 1970-01-01 38
2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2023-07-03 1970-01-01 52
2023 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2023-06-29 1970-01-01 64
2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2023-06-28 1970-01-01 46
2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2023-06-27 1970-01-01 45
2023 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2023-06-26 1970-01-01 51
2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2023-06-20 1970-01-01 42
2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2023-06-19 1970-01-01 46
2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2023-06-16 1970-01-01 42
2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2023-06-15 1970-01-01 42
2023 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар 2023-06-14 1970-01-01 45
2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2023-06-13 1970-01-01 37
2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2023-06-12 1970-01-01 66
2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 2023-06-07 1970-01-01 49
2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2023-06-05 1970-01-01 41
2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 2023-05-31 1970-01-01 56
2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2023-05-30 1970-01-01 39
2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2023-05-29 1970-01-01 57
2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2023-05-26 1970-01-01 42
2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2023-05-25 1970-01-01 52
2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2023-05-23 1970-01-01 59
2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2023-05-22 1970-01-01 42
2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2023-05-18 1970-01-01 46
2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2023-05-17 1970-01-01 94
2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2023-05-16 1970-01-01 46
2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2023-05-12 1970-01-01 68
2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2023-05-11 1970-01-01 55
2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2023-05-10 1970-01-01 48
2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2023-05-09 1970-01-01 71
2023 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 2023-05-05 1970-01-01 81
2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2023-05-04 1970-01-01 57
2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2023-05-03 1970-01-01 51
2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2023-05-02 1970-01-01 47
2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-28 1970-01-01 87
2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-27 1970-01-01 103
2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-25 1970-01-01 97
2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-20 1970-01-01 101
2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-19 1970-01-01 80
2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-17 1970-01-01 83
2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-14 1970-01-01 60
2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-13 1970-01-01 74
2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-07 1970-01-01 67
2023 оны 04 дүгээр сарын 04-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2023-04-04 1970-01-01 79
2023 оны 01 сарын 01 ний ус, мөсний тойм мэдээ 2023-01-01 1970-01-01 80
2022 оны 12 сарын 11ний ус, мөсний тойм мэдээ 2022-12-11 1970-01-01 127
2022 оны 12 дүгаар сарын I арав хоног тойм 2022-12-02 1970-01-01 167
2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-11-21 1970-01-01 115
2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-11-11 1970-01-01 132
2022 Оны 11-р сарын 01-ний усны ажиглалтын мэдээ 2022-11-01 1970-01-01 155
2022 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2022-10-11 1970-01-01 135
2022 оны 09-р сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2022-09-29 1970-01-01 144
2022 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2022-09-28 1970-01-01 150
2022 оны 09-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2022-09-27 1970-01-01 171
2022 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2022-09-26 1970-01-01 145
2022 оны 09-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2022-09-23 1970-01-01 125
2022 Оны 09 сарын 22 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-09-22 1970-01-01 177
2022 оны 09-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-09-21 1970-01-01 140
2022 Оны 09 сарын 20 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-09-20 1970-01-01 167
2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний байдлаар 2022-09-19 1970-01-01 174
2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-09-16 1970-01-01 138
2022 Оны 09 сарын 14 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-09-14 1970-01-01 124
2022 Оны 08 сарын 13 ны өдрийн усны тойм мэдэ 2022-09-13 1970-01-01 148
2022 оны 09-р сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2022-09-09 1970-01-01 146
2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2022-09-05 1970-01-01 203
2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2022-09-02 1970-01-01 279
2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2022-08-29 1970-01-01 179
2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2022-08-26 1970-01-01 169
2022 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2022-08-24 1970-01-01 334
2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2022-08-22 1970-01-01 198
2022 Оны 08 сарын 19 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-08-19 1970-01-01 179
2022 Оны 08 сарын 18 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-08-18 1970-01-01 198
2022 Оны 08 сарын 17 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-08-17 1970-01-01 154
2022 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-08-16 1970-01-01 175
2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2022-08-15 1970-01-01 193
2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2022-08-10 1970-01-01 238
2022 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2022-08-09 1970-01-01 205
2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар 2022-08-08 1970-01-01 150
2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2022-08-05 1970-01-01 174
2022 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2022-08-04 1970-01-01 181
2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2022-08-03 1970-01-01 192
2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2022-08-01 1970-01-01 240
2022 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2022-07-28 1970-01-01 198
2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2022-07-27 1970-01-01 199
2022 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2022-07-25 1970-01-01 176
2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2022-07-22 1970-01-01 185
2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-07-21 1970-01-01 208
2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2022-07-20 1970-01-01 173
2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2022-07-19 1970-01-01 173
2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2022-07-18 1970-01-01 194
2022 Оны 07 сарын 15 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-15 1970-01-01 196
2022 Оны 07 сарын 14 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-14 1970-01-01 197
2022 Оны 07 сарын 13 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-13 1970-01-01 183
2022 оны 07 сарын 13 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-13 1970-01-01 153
2022 Оны 07 сарын 07 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-07 1970-01-01 166
2022 Оны 07 сарын 06 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-06 1970-01-01 187
2022 Оны 07 сарын 05 ны өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-05 1970-01-01 189
2022 Оны 07 сарын 04 ний өдрийн усны тойм мэдээ 2022-07-04 1970-01-01 216
2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2022-06-24 1970-01-01 261
2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2022-06-23 1970-01-01 196
2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2022-06-22 1970-01-01 229
2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2022-06-21 1970-01-01 251
2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2022-06-17 1970-01-01 229
2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-06-16 1970-01-01 177
2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2022-06-15 1970-01-01 234
2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2022-06-13 1970-01-01 180
2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2022-06-02 1970-01-01 214
2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 2022-05-31 1970-01-01 232
2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2022-05-30 1970-01-01 221
2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2022-05-27 1970-01-01 217
2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2022-05-25 1970-01-01 207
2022 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2022-05-24 1970-01-01 247
2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2022-05-23 1970-01-01 196
2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2022-05-20 1970-01-01 243
2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2022-05-19 1970-01-01 207
2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2022-05-18 1970-01-01 208
2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2022-05-17 1970-01-01 192
2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2022-05-16 1970-01-01 209
2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2022-05-13 1970-01-01 170
2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2022-05-12 1970-01-01 208
2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2022-05-11 1970-01-01 250
2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2022-05-10 1970-01-01 198
2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний байдлаар 2022-05-09 1970-01-01 207
2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-06 1970-01-01 185
2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-05 1970-01-01 181
2022 оны 05 дугаар сарын 04-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 169
2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-03 1970-01-01 201
2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-05-02 1970-01-01 165
2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-29 1970-01-01 197
2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-28 1970-01-01 213
2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-27 1970-01-01 198
2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-26 1970-01-01 204
2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-25 1970-01-01 213
2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 157
2022 оны 04 сарын 21 ний ус, мөсний ажиглалтын мэдээ 2022-04-21 1970-01-01 187
2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-20 1970-01-01 195
2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-19 1970-01-01 207
2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-18 1970-01-01 207
2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-15 1970-01-01 214
2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-14 1970-01-01 195
2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-13 1970-01-01 226
2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-12 1970-01-01 216
2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-11 1970-01-01 220
2022 оны 04 сарын 08 ны усны ажиглалтын мэдээ 2022-04-08 1970-01-01 206
2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-07 1970-01-01 213
2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-06 1970-01-01 280
2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-04 1970-01-01 195
2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-04-01 1970-01-01 179
2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-03-21 1970-01-01 234
2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-03-11 1970-01-01 214
2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-03-01 1970-01-01 216
2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 167
2022 оны 02 сарын 11ний ус, мөсний тойм мэдээ 2022-02-11 1970-01-01 283
2022 оны 01 дүгээр сарын 21-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-01-21 1970-01-01 355
2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний ус , мөсний тойм мэдээ 2022-01-11 1970-01-01 562
2022 оны 01 сарын 01ний ус, мөсний тойм мэдээ 2022-01-01 1970-01-01 381
2021 оны 12 дүгаар сарын II арав хоног мэдээ 2021-12-21 1970-01-01 272
2021 оны 12 дүгаар сарын I арав хоног 2021-12-12 1970-01-01 378
2021 оны 11 дугаар сарын I арав хоног 2021-11-12 1970-01-01 317
2021 оны 11 дүгээр сарын I арав хоног 2021-11-01 1970-01-01 258
2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2021-10-01 1970-01-01 244
2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-09-30 1970-01-01 232
2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2021-09-29 1970-01-01 240
2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-09-28 1970-01-01 489
2021 оны 09 сарын 24 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-24 1970-01-01 260
2021 оны 09 сарын 23 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-23 1970-01-01 228
2021 оны 09 сарын 22 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-22 1970-01-01 232
2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2021-09-20 1970-01-01 255
2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2021-09-15 1970-01-01 286
2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн байдлаар 2021-09-07 1970-01-01 243
2021 оны 09 сарын 03 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-09-03 1970-01-01 247
2021 оны 08 сарын 31 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-31 1970-01-01 235
2021 оны 08 сарын 30 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-30 1970-01-01 256
2021 оны 08 сарын 28 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-28 1970-01-01 247
2021 оны 08 сарын 26 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-26 1970-01-01 307
2021 оны 08 сарын 24 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-24 1970-01-01 334
2021 оны 08 сарын 23 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-23 1970-01-01 325
2021 оны 08 сарын 22 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-22 1970-01-01 338
2021 оны 08 сарын 20 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-20 1970-01-01 389
2021 оны 08 сарын 19 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-19 1970-01-01 394
2021 оны 08 сарын 18 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-18 1970-01-01 414
2021 оны 08 сарын 16 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-16 1970-01-01 452
2021 оны 08 сарын 13 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-08-13 1970-01-01 404
2021 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар 2021-08-09 1970-01-01 391
2021 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 2021-08-06 1970-01-01 406
2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2021-08-05 1970-01-01 414
2021 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2021-08-04 1970-01-01 385
2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2021-08-03 1970-01-01 347
2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2021-08-02 1970-01-01 336
2021 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-07-30 1970-01-01 353
2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-07-28 1970-01-01 327
2021 оны 07 сарын 12 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-07-12 1970-01-01 284
2021 оны 07 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 2021-07-07 1970-01-01 339
2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 2021-07-06 1970-01-01 303
2021 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 2021-07-04 1970-01-01 322
2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2021-07-02 1970-01-01 300
2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2021-07-01 1970-01-01 313
2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-06-30 1970-01-01 387
2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2021-06-29 1970-01-01 314
2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-06-28 1970-01-01 245
2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2021-06-25 1970-01-01 285
2021 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2021-06-24 1970-01-01 328
2021 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2021-06-23 1970-01-01 262
2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2021-06-22 1970-01-01 280
2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2021-06-21 1970-01-01 278
2021 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2021-06-20 1970-01-01 410
2021 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2021-06-19 1970-01-01 260
2021 оны 06 дугаар сарын 16 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-16 1970-01-01 268
2021 оны 06 дугаар сарын 15 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-15 1970-01-01 246
2021 оны 06 дугаар сарын 13 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-13 1970-01-01 236
2021 оны 06 сарын 12 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-12 1970-01-01 286
2021 оны 06 дугаар сарын 12 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-06-12 1970-01-01 270
2021 оны 06 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 2021-06-07 1970-01-01 250
2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2021-06-02 1970-01-01 289
2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 2021-05-31 1970-01-01 281
2021 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2021-05-30 1970-01-01 258
2021 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2021-05-29 1970-01-01 298
2021 оны 05 дугаар сарын 28 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-28 1970-01-01 283
2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2021-05-27 1970-01-01 245
2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2021-05-25 1970-01-01 227
2021 оны 05 дугаар сарын 24 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-24 1970-01-01 259
2021 оны 05 дугаар сарын 20 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-20 1970-01-01 262
2021 оны 05 дугаар сарын 19 өдрийн усны тойм мэдээ 2021-05-19 1970-01-01 407
2021 оны 05 дугаар сарын 18 усны тойм мэдээ 2021-05-18 1970-01-01 348
2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2021-04-28 1970-01-01 583
2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2021-04-27 1970-01-01 280
2021 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2021-04-25 1970-01-01 279
2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар 2021-04-24 1970-01-01 290
2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2021-04-23 1970-01-01 287
2021 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2021-04-22 1970-01-01 289
2021 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар 2021-04-21 1970-01-01 257
2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2021-04-20 1970-01-01 292
2021 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн байдлаар 2021-04-19 1970-01-01 364
2021 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2021-04-18 1970-01-01 311
2021 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2021-04-17 1970-01-01 275
2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2021-04-16 1970-01-01 249
2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2021-04-15 1970-01-01 295
2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар 2021-04-14 1970-01-01 289
2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2021-04-13 1970-01-01 294
2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2021-04-12 1970-01-01 277
2021 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар 2021-04-11 1970-01-01 304
2021 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2021-04-10 1970-01-01 250
2021 оны 04 дүгээр сарын 09 ны тойм мэдээ 2021-04-09 1970-01-01 296
2021 оны 04 дүгээр сарын 08 ны тойм мэдээ 2021-04-08 1970-01-01 306
2021 оны 04 дүгээр сарын 07 ны тойм мэдээ 2021-04-07 1970-01-01 296
2021 оны 04 дүгээр сарын 06 ны тойм мэдээ 2021-04-06 1970-01-01 290
2021 оны 04 дүгээр сарын 05 ны тойм мэдээ 2021-04-05 1970-01-01 324
2021 оны 04 дүгээр сарын 02 ний тойм мэдээ 2021-04-02 1970-01-01 297
2021 оны 03 дугаар сарын III арав хоног 2021-04-01 1970-01-01 248
2021 оны 03 дугаар сарын II арав хоног 2021-03-21 1970-01-01 297
2021 оны 03 дугаар сарын I арав хоног 2021-03-11 1970-01-01 416
2021 оны 02 дугаар сарын III арав хоног 2021-03-01 1970-01-01 259
2021 оны 02 дугаар сарын II арав хоног 2021-02-21 1970-01-01 250
2021 оны 02 дүгаар сарын I арав хоног 2021-02-11 1970-01-01 273
2021 оны 01-р сарын 11-ний усны ажиглалтын мэдээ 2021-01-11 1970-01-01 261
2021 оны 01-р сарын 01-ны усны ажиглалтын мэдээ 2021-01-01 1970-01-01 234
2020 оны 12 дугаар сарын II арав хоног 2020-12-21 1970-01-01 293
2020 оны 11 дүгээр сарын III арав хоног 2020-12-01 1970-01-01 240
2020 оны 11 дүгээр сарын II арав хоног 2020-11-11 1970-01-01 255
2020 оны 11-р сарын 01-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-11-01 1970-01-01 207
2020 оны 10 дүгаар сарын II арав хоног 2020-10-21 1970-01-01 258
2020 оны 10 дугаар сарын I арав хоног 2020-10-11 1970-01-01 286
2020 оны 10-р сарын 01-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-10-01 1970-01-01 277
2020 оны 09-р сарын 30-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-30 1970-01-01 242
2020 оны 09-р сарын 29-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-29 1970-01-01 228
2020 оны 09-р сарын 28-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-28 1970-01-01 250
2020 оны 09-р сарын 26-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-26 1970-01-01 219
2020 оны 09-р сарын 25-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-25 1970-01-01 220
2020 оны 09-р сарын 24-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-24 1970-01-01 228
2020 оны 09-р сарын 23-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-23 1970-01-01 249
2020 оны 09-р сарын 22-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-22 1970-01-01 227
2020 оны 09-р сарын 21-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-21 1970-01-01 246
2020 оны 09-р сарын 20-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-20 1970-01-01 239
2020 оны 09-р сарын 19-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-19 1970-01-01 235
2020 оны 09-р сарын 18-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-18 1970-01-01 230
2020 оны 09-р сарын 17-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-17 1970-01-01 216
2020 оны 09-р сарын 15-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-15 1970-01-01 250
2020 оны 09-р сарын 14-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-14 1970-01-01 264
2020 оны 09-р сарын 13-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-13 1970-01-01 257
2020 оны 09-р сарын 09-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-09 1970-01-01 195
2020 оны 09-р сарын 08-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-08 1970-01-01 235
2020 оны 09-р сарын 07-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-07 1970-01-01 240
2020 оны 09-р сарын 06-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-06 1970-01-01 229
2020 оны 09-р сарын 05-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-05 1970-01-01 241
2020 оны 09-р сарын 04-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-04 1970-01-01 235
2020 оны 09-р сарын 03-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-03 1970-01-01 226
2020 оны 09-р сарын 02-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-02 1970-01-01 283
2020 оны 09-р сарын 01-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-09-01 1970-01-01 239
2020 оны 08-р сарын 31-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-31 1970-01-01 224
2020 оны 08-р сарын 30-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-30 1970-01-01 219
2020 оны 08-р сарын 29-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-29 1970-01-01 292
2020 оны 08-р сарын 28-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-28 1970-01-01 244
2020 оны 08-р сарын 27-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-27 1970-01-01 231
2020 оны 08-р сарын 26-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-26 1970-01-01 207
2020 оны 08-р сарын 25-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-25 1970-01-01 228
2020 оны 08-р сарын 24-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-24 1970-01-01 229
2020 оны 08-р сарын 23-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-23 1970-01-01 228
2020 оны 08-р сарын 22-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-22 1970-01-01 242
2020 оны 08-р сарын 21-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-21 1970-01-01 207
2020 оны 08-р сарын 20-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-20 1970-01-01 212
2020 оны 08-р сарын 19-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-19 1970-01-01 255
2020 оны 08-р сарын 18-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-18 1970-01-01 196
2020 оны 08-р сарын 16-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-17 1970-01-01 222
2020 оны 08-р сарын 16-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-16 1970-01-01 269
2020 оны 08-р сарын 14-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-14 1970-01-01 209
2020 оны 08-р сарын 13-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-13 1970-01-01 252
2020 оны 08-р сарын 12-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-12 1970-01-01 235
2020 оны 08-р сарын 11-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-11 1970-01-01 302
2020 оны 08-р сарын 10-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-10 1970-01-01 269
2020 оны 08-р сарын 09-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-09 1970-01-01 292
2020 оны 08-р сарын 07-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-07 1970-01-01 301
2020 оны 08-р сарын 06-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-06 1970-01-01 226
2020 оны 08-р сарын 05-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-05 1970-01-01 258
2020 оны 08-р сарын 04-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-04 1970-01-01 258
2020 оны 08-р сарын 03-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-03 1970-01-01 228
2020 оны 08-р сарын 02-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-02 1970-01-01 216
2020 оны 08-р сарын 01-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-08-01 1970-01-01 232
2020 оны 07-р сарын 31-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-31 1970-01-01 228
2020 оны 07-р сарын 30-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-30 1970-01-01 251
2020 оны 07-р сарын 29-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-29 1970-01-01 265
2020 оны 07-р сарын 28-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-28 1970-01-01 233
2020 оны 07-р сарын 27-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-27 1970-01-01 267
2020 оны 07-р сарын 25-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-25 1970-01-01 258
2020 оны 07-р сарын 24-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-24 1970-01-01 248
2020 оны 07-р сарын 23-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-23 1970-01-01 229
2020 оны 07-р сарын 21-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-21 1970-01-01 267
2020 оны 07-р сарын 20-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-20 1970-01-01 299
2020 оны 07-р сарын 19-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-19 1970-01-01 270
2020 оны 07-р сарын 18-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-18 1970-01-01 263
2020 оны 07-р сарын 17-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-17 1970-01-01 247
2020 оны 07-р сарын 16-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-16 1970-01-01 263
2020 оны 07-р сарын 15-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-15 1970-01-01 249
2020 оны 07-р сарын 14-ний усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-14 1970-01-01 311
2020 оны 07-р сарын 13-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-13 1970-01-01 291
2020 оны 07-р сарын 12-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-12 1970-01-01 295
2020 оны 07 дугаар сарын 11-ний өдрийн тойм 2020-07-11 1970-01-01 273
2020 оны 07-р сарын 10-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-10 1970-01-01 315
2020 оны 07-р сарын 03-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-03 1970-01-01 345
2020 оны 7-р сарын 3-ны усны ажиглалтын мэдээ 2020-07-03 1970-01-01 319
2020 оны 07р сарын 02ны ажиглалтын мэдээ 2020-07-02 1970-01-01 318
2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн тойм 2020-06-30 1970-01-01 412
2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн тойм 2020-06-29 1970-01-01 374
2020 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн тойм 2020-06-28 1970-01-01 273
2020 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн тойм 2020-06-27 1970-01-01 320
2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн тойм 2020-06-26 1970-01-01 516
2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн тойм 2020-06-25 1970-01-01 301
2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн тойм 2020-06-24 1970-01-01 330
2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн тойм 2020-06-23 1970-01-01 301
2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн тойм 2020-06-22 1970-01-01 325
2020 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдрийн тойм 2020-06-15 1970-01-01 341
2020 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн тойм 2020-06-14 1970-01-01 308
2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн тойм 2020-06-12 1970-01-01 301
2020 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн тойм 2020-06-11 1970-01-01 306
2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн тойм 2020-06-09 1970-01-01 284
2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн тойм 2020-06-08 1970-01-01 298
2020 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн тойм 2020-06-07 1970-01-01 297
2020 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн тойм 2020-06-06 1970-01-01 342
2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн тойм 2020-06-05 1970-01-01 329
2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн тойм 2020-06-04 1970-01-01 298
2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн тойм 2020-06-03 1970-01-01 294
2020 оны 06 дүгаар сарын 02-ны өдрийн тойм 2020-06-02 1970-01-01 296
2020 оны 06 дүгаар сарын 01-ний өдрийн тойм 2020-06-01 1970-01-01 305
2020 оны 05 дүгаар сарын 31-ны өдрийн тойм 2020-05-31 1970-01-01 280
2020 оны 05 дүгаар сарын 30-ны өдрийн тойм 2020-05-30 1970-01-01 293
2020 оны 05 дүгаар сарын 29-ний өдрийн тойм 2020-05-29 1970-01-01 327
2020 оны 05 дүгаар сарын 28-ны өдрийн тойм 2020-05-28 1970-01-01 316
2020 оны 05 дүгаар сарын 27-ны өдрийн тойм 2020-05-27 1970-01-01 314
2020 оны 05 дүгаар сарын 26-ны өдрийн тойм 2020-05-26 1970-01-01 308
2020 оны 05 дүгаар сарын 25-ны өдрийн тойм 2020-05-25 1970-01-01 310
2020 оны 05 дүгаар сарын 24-ний өдрийн тойм 2020-05-24 1970-01-01 330
2020 оны 05 дүгаар сарын 23-ны өдрийн тойм 2020-05-23 1970-01-01 301
2020 оны 05 дүгаар сарын 22-ны өдрийн тойм 2020-05-22 1970-01-01 296
2020 оны 05 дүгаар сарын 21-ны өдрийн тойм 2020-05-21 1970-01-01 350
2020 оны 05 дүгаар сарын 20-ны өдрийн тойм 2020-05-20 1970-01-01 338
2020 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн тойм 2020-05-19 1970-01-01 343
2020 оны 05 дүгаар сарын 18-ны өдрийн тойм 2020-05-18 1970-01-01 311
2020 оны 05 дүгаар сарын 17-ны өдрийн тойм 2020-05-17 1970-01-01 332
2020 оны 05 дүгаар сарын 15-ны өдрийн тойм 2020-05-15 1970-01-01 332
2020 оны 05 дүгаар сарын 14-ны өдрийн тойм 2020-05-14 1970-01-01 334
2020 оны 05 дүгаар сарын 13-ны өдрийн тойм 2020-05-13 1970-01-01 309
2020 оны 05 дүгаар сарын 12-ны өдрийн тойм 2020-05-12 1970-01-01 309
2020 оны 05 дүгаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар 2020-05-11 1970-01-01 314
2020 оны 05 дугаар сарын 10 өдрийн тойм 2020-05-10 1970-01-01 313
2020 оны 05 дүгаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар 2020-05-08 1970-01-01 318
2020 оны 05 дүгаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 2020-05-07 1970-01-01 347
2020 оны 05 дүгаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 2020-05-06 1970-01-01 302
2020 оны 05 дүгаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 2020-05-05 1970-01-01 307
2020 оны 05 дүгаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар 2020-05-04 1970-01-01 341
2020 оны 05 дүгаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2020-05-03 1970-01-01 335
2020 оны 05 дүгаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2020-05-02 1970-01-01 295
2020 оны 05 дүгаар сарын 01-ны өдрийн байдлаар 2020-05-01 1970-01-01 345
2020 оны 04 дүгаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 2020-04-30 1970-01-01 294
2020 оны 04 дүгаар сарын 29-ны өдрийн байдлаар 2020-04-29 1970-01-01 326
2020 оны 04 дүгаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2020-04-28 1970-01-01 339
2020 оны 04 дүгаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 2020-04-27 1970-01-01 329
2020 оны 04 дүгаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 2020-04-26 1970-01-01 346
2020 оны 04 дүгаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2020-04-25 1970-01-01 312
2020 оны 04 дүгаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 2020-04-23 1970-01-01 339
2020 оны 04 дүгаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2020-04-22 1970-01-01 308
2020 оны 04 дүгаар сарын 21-ны өдрийн байдлаар 2020-04-21 1970-01-01 357
2020 оны 04 дүгаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2020-04-20 1970-01-01 372
2020 оны 04 дүгаар сарын 19-ны өдрийн байдлаар 2020-04-19 1970-01-01 302
2020 оны 04 дүгаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2020-04-18 1970-01-01 330
2020 оны 04 дүгаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 2020-04-17 1970-01-01 320
2020 оны 04 дүгаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 2020-04-16 1970-01-01 319
2020 оны 04 дүгаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2020-04-15 1970-01-01 323
2020 оны 04 дүгаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар 2020-04-14 1970-01-01 296
2020 оны 04 дүгаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2020-04-13 1970-01-01 328
2020 оны 04 дүгаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 2020-04-12 1970-01-01 389
2020 оны 04 дүгаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар 2020-04-11 1970-01-01 308
2020 оны 04 дүгаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2020-04-10 1970-01-01 316
2020 оны 04 дүгаар сарын 09-ны өдрийн байдлаар 2020-04-09 1970-01-01 297
2020 оны 04 дүгаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар 2020-04-08 1970-01-01 312
2020 оны 04 дүгаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 2020-04-07 1970-01-01 382
2020 оны 04 дүгаар сарын 6-ны өдрийн байдлаар 2020-04-06 1970-01-01 338
2020 оны 04 дүгаар сарын 4-ны өдрийн байдлаар 2020-04-05 1970-01-01 344
2020 оны 04 дүгаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 2020-04-05 1970-01-01 351
2020 оны 04 дүгаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар 2020-04-03 1970-01-01 351
2020 оны 04 дүгаар сарын 2-ны өдрийн байдлаар 2020-04-02 1970-01-01 486
2020 оны 3 дугаар сарын III арав хоног 2020-04-01 1970-01-01 371
2020 оны 03 дүгаар сарын II арав хоног 2020-03-21 1970-01-01 356
2020 оны 03 дүгаар сарын I арав хоног 2020-03-11 1970-01-01 518
2020 оны 2-р сарын III арав хоног 2020-03-01 1970-01-01 382
2020 оны 02 дүгаар сарын II арав хоног 2020-02-21 1970-01-01 404
2020 оны 02 дүгаар сарын I арав хоног 2020-02-11 1970-01-01 445
2020 оны 01 дүгаар сарын III арав хоногийн тойм мэдээ 2020-02-01 1970-01-01 399
2020 оны 01 дүгаар сарын II арав хоног 2020-01-21 1970-01-01 394
2020 оны 01 дүгээр сарын I арав хоног 2020-01-11 1970-01-01 408
2020 оны 1-р сарын 1ний ус судлалын 10 хонгийн тойм мэдээ 2020-01-08 1970-01-01 429
Усны ажиглалтын мэдээ 8-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2018-08-03 1970-01-01 737
Усны ажиглалтын мэдээ 8-р сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2018-08-02 1970-01-01 711