Цаг уурын мэдээ > Ус судлал

2020 оны 1-р сарын 1ний ус судлалын 10 хонгийн тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-02-18 20:29:15

   Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 01-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин 90см, өмнөх хоногтой харьцуулахад усны түвшин 8см буурсан, олон жилийн дундаж түвшингээс 73см бага, үерийн түвшингээс 140см бага, гол битүү мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 76см байна. Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 119см,  өмнөх 10 хоногтой харьцуулахад усны түвшин 0см өссөн, олон жилийн дундаж түвшингээс 8см бага, үерийн түвшингээс 61см бага, гол мөсөн зах өтгөн зайртай болсон байна. Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 0см, гол ёроолдоо хүртэл хөлдсөн мөсний зузаан 50см байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 392см, өмнөх 10 хоногтой харьцуулахад усны түвшин 15см буурсан, гол битүү мөсөн бүрхүүл тогтсон мөсний зузаан 70см байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын харуул усны түвшин 409см, өмнөх 10 хоногтой харьцуулахад усны түвшин 2см өссөн байна. Нуур битүү мөсөн бүрхүүл тогтсон мөсний зузаан 47см байна.Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 01-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин 90см, өмнөх хоногтой харьцуулахад усны түвшин 8см буурсан, олон жилийн дундаж түвшингээс 73см бага, үерийн түвшингээс 140см бага, гол битүү мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 76см байна. Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 119см,  өмнөх 10 хоногтой харьцуулахад усны түвшин 0см өссөн, олон жилийн дундаж түвшингээс 8см бага, үерийн түвшингээс 61см бага, гол мөсөн зах өтгөн зайртай болсон байна. Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 0см, гол ёроолдоо хүртэл хөлдсөн мөсний зузаан 50см байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 392см, өмнөх 10 хоногтой харьцуулахад усны түвшин 15см буурсан, гол битүү мөсөн бүрхүүл тогтсон мөсний зузаан 70см байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын харуул усны түвшин 409см, өмнөх 10 хоногтой харьцуулахад усны түвшин 2см өссөн байна. Нуур битүү мөсөн бүрхүүл тогтсон мөсний зузаан 47см байна.