2019 оны 9-р сарын 3-р 10 хоног

Есөнбулаг сумын агаарын бохирдолын төлөв байдлын тойм

2019 оны 9 дүгээр сарын гуравдугаар арав хоногийн агаарын чанарын шинжилгээний дүнг өмнөх 10 хоногийн  дундаж дүнтэй  харьцуулахад агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж 0,005 мг/м3 өссөн, азотын давхар ислийн агууламж 0,008мг/м3 өссөн байна. Хотын хэмжээнд агаар дахь хүхэрлэг хийн арав хоногийн дундаж агууламж 0,009 мг/м3, хамгийн их агууламж 0,014 мг/м3, азотын давхар ислийн арав хоногийн дундаж агууламж 0,022 мг/м3,хамгийн их агууламж 0,039 мг/м3 -д хүрч АЧС-аас/ агаарын чанарын стандарт/  давсан тохиолдол ажиглагдаагүй байна.

Хэмжилтийн дүнг 9 дүгээр сарын  гуравдугаар арав хоногийн байдлаар графикаар авч үзвэл агаарын бохирдолгүй байна.