2019 оны 9-р сарын 1-р 10 хоног

 Есөнбулаг сумын агаарын бохирдолын төлөв байдлын тойм

2019 оны 9 дүгээр сарын нэгдүгээр арав хоногийн агаарын чанарын шинжилгээний дүнг өмнөх 10 хоногийн  дундаж дүнтэй  харьцуулахад агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж 0,001мг/м3 өссөн, азотын давхар ислийн агууламж 0,003мг/м3 буурсан байна. Хотын хэмжээнд агаар дахь хүхэрлэг хийн арав хоногийн дундаж агууламж 0,006мг/м3, хамгийн их агууламж 0,014мг/м3, азотын давхар ислийн арав хоногийн дундаж агууламж 0,010мг/м3,хамгийн их агууламж 0,017мг/м3 -д хүрч АЧС-аас/ агаарын чанарын стандарт/  давсан тохиолдол ажиглагдаагүй байна.

Хэмжилтийн дүнг 9 дүгээр сарын нэгдүгээр арав хоногийн байдлаар графикаар авч үзвэл агаарын бохирдолгүй байна.УЦУОТөв ЦУОТХэлтэс