2019 оны 6-р сарын 1-р 10 хоног

Есөнбулаг сумын агаарын бохирдолын төлөв байдлын тойм

2019 оны 6 дугаар сарын нэгдүгээр арав хоногийн агаарын чанарын шинжилгээний дүнг өмнөх 10 хоногийн  дундаж дүнтэй  харьцуулахад агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж 0,001мг/м3 буурсан, азотын давхар ислийн агууламж 0,002мг/м3 өссөн байна.Хотын хэмжээнд агаар дахь хүхэрлэг хийн арав хоногийн дундаж агууламж 0,002мг/м3, хамгийн их агууламж 0,004мг/м3, азотын давхар ислийн хоногийн дундаж агууламж 0,013мг/м3,хамгийн их агууламж 0,033мг/м3 -д хүрч АЧС-аас/ агаарын чанарын стандарт/  давсан тохиолдол ажиглагдаагүй байна.

Хэмжилтийн дүнг 6 дугаар сарын нэгдүгээр арав хоногийн байдлаар графикаар авч үзвэл бохирдолгүй байна.