Мэдээлэл > Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Шинэчлэгдсэн: 2023-11-28 08:52:40

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Т.Дэлгэрмаа

Говь-Алтай аймгийн УЦУОША, 2012 он

Email: deegii_919@yahoo.com

Хураангуй

Энэхүү судалгааны ажлаар Говь-Алтай аймгийн агаарын температур, хур тунадасны өөрчлөлтийн талаарх судалгааг нарийвчлан хийх, сүүлийн жилүүдэд малчид ард иргэдийн амьдралд илүү ихээр мэдрэгдэж буй ган, зудын давтагдал болон үнэлгээний асуудлыг авч үзэхийг зорилоо. Энэхүү судалгааны ажлыг хийснээр Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, бэлчээрийн менежмент, ХАА, нийгэм эдийн засгийн салбаруудын бодлого боловсруулах болон аймгийн хөгжлийн бодлогод уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг тусгахад шаардагдах суурь мэдээлэл болсон юм.