Мэдээлэл

Мэдээлэл үйлчилгээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-09-18 21:26:52

Мэдээлэл, үйлчилгээ

Говь-Алтай аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв  Шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний ажлын чиглэлээр гарч буй дүрэм заавар, стандартыг мөрдөж, хэрэгжүүлэх  ус цаг уур, орчны төлөв байдлын өөрчлөлтийн урьдчилсан болон горимын үнэн зөв мэдээ, мэдээллээр төр засаг, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд шуурхай үйлчлэх.Нутаг дэвсгэртээ нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийн нислэгт цаг агаарын бодит болон урьдчилсан мэдээгээр үйлчилж нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах зэрэг ажлуудад хяналт тавин алдаа дутагдалгүй ажиллуулахад гол чиг үүргээ болгон ажиллаж байна. 

                           Web:   Govi-altai.tsag-agaar.gov.mn  Утас 70483093

2019-01-10

УЦУОШТөв, Алтай нисэх буудлын хамтарсан комисс хуралдаж 2018 оны хамтарсан комиссын төлөвлөгөө, гэрээний биелэлтээ дүгнэж  2019 оны төлөвлөгөөгөө ярилцав.

2019-01-10

Баян-уул ХААЦУ-ын харуулын ажиглагч Г.Эрдэнэцэцэг сумын хоршооны хурал дээр 5,7 хоногийн мэдээ, цаг агаарын өөрчлөлтөнд дасан зохицохуй сэдвээр сургалт хийв.

2019-01-17

Гуулин тосгоны ХААЦУ-ын харуулын ажиглагч Л.Оюунбилэг БИНХ дээр цаг агаарын сар улирлын төлөв танилцуулав. 

2019-03-28

Баян-уул ХААЦУ-ын харуулын ажиглагч Г.Эрдэнэцэцэг сумын 6 багийн дарга нарын  хурал дээр 5,7 хоногийн мэдээ, сар улирлын төлөвөөр мэдээлэл хийв.

2019-04-04

Баян-уул ХААЦУ-ын харуулын ажиглагч Г.Эрдэнэцэцэг сумын настангуудын цуглаан  дээр 5,7 хоногийн мэдээ, сар улирлын төлөвөөр мэдээлэл хийв.

 

2019-04-16

Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын ЗДТГ-ын төв хаалганд байрлуулсан урсдаг самбараар 1,5,7 хоног, сар, улирлын урьдчилсан мэдээг ажлын цагаар өдөр бүр тогтмол  урсгаж  сумын иргэд хөдөлмөрчдийг мэдээ мэдээллээр хангадаг боллоо.  

2019-04

УЦУОШТ МҮХэлтэс

Утас: 70483093