Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Говь-Алтай аймгийн 4 сарын гадаргын болон бохир усны төлөв байдал

Шинэчлэгдсэн: 2022-06-24 01:45:28

Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны чанарын

2022 оны 4 дүгээр сарын тойм

 

  1. Гадаргын усны чанар

Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 4 дүгээр сард Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь Завхан голын-Тайшир, Тайгам нуурын - Дэлгэр хяналт-шинжилгээний цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь гадаргын усны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 2022 оны 4 дүгээр сард Тайшир, Тайгам нуурын Дэлгэр хяналт-шинжилгээний 2 цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын 20 гаруй үзүүлэлт, тухайлбал усан орчин(pH), усны булингар,усны цахилгаан дамжуулах чанарын (EC), жинлэгдэх бодис (Ж/б), ууссан хүчилтөрөгч (O2), биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ5), перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ), хатуулаг, кальци (Ca), магни (Mg), натри болон калийн ион (Na+K), сульфат (SO4), хлор (Cl), гидрокарбонат (HCO3), эрдэсжилт, аммони (NH4), нитритийн азот (NO2), нитратын азот (NO3), фосфор (P), фтор (F), төмөр (Fe)-ийг (цаашид дээрх үзүүлэлтүүдийг химийн нэр, томъёогоор тэмдэглэнэ) тодорхойллоо.

2022 оны 4 дүгаар сард хийсэн Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны шинжилгээний дүнг усны чанарын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586-98 усны чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламж (цаашид ХА гэх)-тай харьцуулан харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.

1 дүгээр хүснэгт

Гол, нуур- Харуул

Усны чанарын үзүүлэлт, мг/л

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

F

Завхан гол- Тайшир

2.5

4.4

0.03

0.003

0.012

0.05

Тайгам нуур- Дэлгэр

2.1

4.6

0.17

0.018

0.017

0.74

MNS4586:1998

3.0

10

0.5

0.02

0.1

1.5

Тайлбар: БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ПИЧ-Перманганатын исэлдэх чанар, илр-илрээгүй, MNS4586-98 усны чанарын стандарт дахь хүлцэхагууламжаас давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав.

 

Завхан гол, Тайшир хяналт шинжилгээний цэгээс 1 удаа усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 217.4 мг/л, ууссан хүчилтөрөгчийн горим хэвийн байсан ба голын усанд органик бохирдол илэрээгүй, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/-ийн агууламж 2.5 мгО/л байгаа нь усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас даваагүй, стандартын түвшинд байна.

Тайгам нуур, Дэлгэр хяналт шинжилгээний цэгээс 1 удаа усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд нуурын усны эрдэсжилт их, 4252.8 мг/л, байсан ба нуурын усанд органик бохирдол илэрч, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/-ийн агууламж 2.1мгО/л байгаа нь усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас даваагүй, стандартын түвшинд байна.

 

 

2. Хаягдал бохир усны хяналт-шинжилгээ

           2022 оны 4 дүгээр сарын 08-нд, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн орох, гарах 2 цэгээс авсан хаягдал бохир усны  сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа ус 50 %-ийн цэвэршилттэй байлаа.

Цэвэрлэх байгууламжын орж байгаа болон цэвэршүүлээд гарч байгаа хаягдал бохир усны сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнг MNS:4943-2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.

1 дүгээр хүснэгт

Цэвэрлэх байгууламж

Цэг

РН

Ж/б мг/л

БХХ5

мг/л

ПИЧ

мг/л

Нийт азот,мгN/л

Цэвэршилт, %

1

2

3

4

5

6

7

8

MNS4943-2015

 

6-9

30

20

20

15

 

Говь-Алтай,

Есөнбулаг сумын ЦБ

Орж

8.42

335.6

196.8

   39.4

 

50 %

Гарч

8.30

65.6

98.4

26.2

22.88

 

Тайлбар: Ж/Б-жинлэгдэх бодис, БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ПИЧ-Перманганатын исэлдэх чанар, MNS:4943-2015 “Хаягдал ус”-ныстандартадзаагдсанхүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдалусандахьбохирдуулахбодисынзөвшөөрөгдөхдээдхэмжээнээс давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав.

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Говь-Алтай  аймгийн Есөнбулаг сумын хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжаас цэвэршүүлээд гарч байгаа усанд азотын бохирдол илрээгүй боловч жинлэгдэх бодис, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, перманганатын исэлдэх чанарын агууламж MNS:4943-2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /цаашид ЗДХ гэх/-ээс 3- 12 дахин давсан байна.

Дүгнэлт: Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны хяналт-шинжилгээний 2022 оны 4 дүгээр сарын шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Тайширын орчим Завхан голын ус дунд зэргийн эрдэсжилттэй байсан ба ууссан хүчилтөрөгчийн горим хэвийн, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/-ийн агууламж усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас даваагүй, харин Тайгам нуур- Дэлгэр орчимд эрдэсжилт маш их, нуурын ус бага зэргийн органик бохирдолтой байжээ.

           Энэ үед Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудаас гарч байгаа ус 95%-ийн цэвэршүүлэлттэй байсан ба хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжын ЦБ-ийн цэвэрлэгээний чанар 50% ба цэвэршүүлээд гарч байгаа усан дахь жинлэгдэх бодис, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, перманганатын исэлдэх чанарын агууламж MNS:4943-2015 “Хаягдал ус”-ны стандарт дахь хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 3-9 дахин давсан бохирдолтой усыг хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж байлаа

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Говь-Алтай аймгийн 5 сарын бохир болон гадаргын усны төлөв байдал 2022-06-10 1970-01-01 9
Говь-Алтай аймгийн 3 сарын бохир усны төлөв байдал 2022-04-11 1970-01-01 27
Говь-Алтай аймгийн 2022 оны 2 сарын бохир усны төлөв байдал 2022-03-02 1970-01-01 45
Говь-Алтай аймгийн бохир усны төлөв байдал 2022-03-01 1970-01-01 47
Говь-Алтай аймгийн 12 сарын бохир усны төлөв 2022-01-03 1970-01-01 59
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны11-сарын төлөв байдал 2021-12-08 1970-01-01 59
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны10-сарын төлөв байдал 2021-11-11 1970-01-01 63
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 9-сарын төлөв байдал 2021-09-24 1970-01-01 68
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 8-сарын төлөв байдал 2021-08-30 1970-01-01 92
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 6-сарын төлөв байдал 2021-08-16 1970-01-01 365
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 7-сарын төлөв байдал 2021-08-16 1970-01-01 332
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 5-сарын төлөв байдал 2021-06-08 1970-01-01 284
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 4-сарын төлөв байдал 2021-05-11 1970-01-01 177
Говь-Алтай аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал бохир усны 3-р сарын тойм 2021-04-06 1970-01-01 179
Говь-Алтай аймгийн 2 сарын бохир усны төлөв байдал 2021-03-10 1970-01-01 123
Говь-Алтай аймгийн 1 сарын бохир усны төлөв байдал 2021-01-19 1970-01-01 214
Говь-Алтай аймгийн 12 сарын бохир усны төлөв байдал 2020-12-30 1970-01-01 162
Говь-Алтай аймгийн 11 сарын бохир усны төлөв байдал 2020-12-10 1970-01-01 184
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 10-сарын төлөв байдал 2020-11-11 1970-01-01 136
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 9-сарын төлөв байдал 2020-11-09 1970-01-01 142
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 8-сарын төлөв байдал 2020-09-03 1970-01-01 186
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 7-сарын төлөв байдал 2020-07-30 1970-01-01 156
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны 6-р сарын төлөв 2020-07-06 1970-01-01 166
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 5-р сар 2020-05-29 1970-01-01 202
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 4-р сар 2020-04-29 1970-01-01 219
Говь-Алтай аймгийн төв цэвэрлэх байгууламжийн 3-р сарын төлөв байдал 2020-04-08 1970-01-01 224
Говь-алтай аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн 2-р сарын төлөв байдал 2020-03-04 1970-01-01 300
Говь-Алтай аймгийн төв цэвэрлэх байгууламжийн 1-р сарын төлөв байдал 2020-02-06 1970-01-01 364
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 12-р сар 2020-01-03 1970-01-01 341
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 11-р сар 2019-12-06 1970-01-01 272
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 10-р сар 2019-11-28 1970-01-01 246
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 9-р сар 2019-10-29 1970-01-01 346
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 8-р сар 2019-09-05 1970-01-01 271
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 7-р сар 2019-07-31 1970-01-01 292
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 6-р сар 2019-07-08 1970-01-01 256
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 5-р сар 2019-06-03 1970-01-01 280
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 4-р сар 2019-05-08 1970-01-01 306
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2019-04-04 1970-01-01 371
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 2-сар 2019-02-28 1970-01-01 256
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 1-сар 2019-01-29 1970-01-01 411
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 12-р сар 2019-01-11 1970-01-01 377
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 11-р сар 2018-12-20 1970-01-01 437
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 10-р сар 2018-11-06 1970-01-01 358
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 9-р сар 2018-10-09 1970-01-01 419
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв 8-р сар 2018-09-13 1970-01-01 448
2018 он 7-р сар Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-08-01 1970-01-01 557
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-07-09 1970-01-01 981
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-06-11 1970-01-01 520
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-05-10 1970-01-01 671
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-04-03 1970-01-01 582
Говь -Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-03-01 1970-01-01 672
Говь -Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2018-02-02 1970-01-01 723
Говь -Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2017-12-01 1970-01-01 611
Говь-Алтай аймгийн гадаргын усны төлөв байдал 2017-05-05 1970-01-01 812
Туул голын усны чанарын 2016 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2016-10-17 1970-01-01 778